Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vypište prosím podle tohoto vzoru a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
glamur s.r.o.
Sokolská třída 1545/89, budova Elements, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
e-mail: kancelar@glamur.cz
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………………………………………………………...………..………

Objednávka č. *:  .....................

Datum objednání zboží: .....................

Datum obdržení zboží: .....................

Jméno a příjmení Kupujícího:  .......................................................................................................

Adresa Kupujícího:  .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Kontakt na kupujícího (telefon, email apod.)*:   .....................

Způsob vrácení poskytnutého peněžního plnění*:   .....................

Podpis Kupujícího (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

...................................

 

Datum:   ..........................................

 

(*) položky označené hvězdičkou jsou nepovinné, pomohou nám však pro rychlejší vyřízení požadavku