Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu odstoupit od smlouvy

uzavřené s obchodní společnosti glamur s.r.o.
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 286 02 781
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33997
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.decodeco.cz

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a) uzavření smlouvy,

b) v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží,

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost glamur s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava‑Moravská Ostrava, e-mail: kancelar@glamur.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce můžete rovněž najít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný zde nebo napsat jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny obchodní společnosti glamur s.r.o., Sokolská třída 1545/89, budova Elements, 702 00 Ostrava‑Moravská Ostrava. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží - Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou u každého zboží odhadované ve výši, která je pro jednotlivé druhy zboží uvedena v českých korunách:

Česká pošta:

Balík do ruky, hmotnost do 2 kg: 128 Kč s DPH.

Balík do ruky, hmotnost do 5 kg: 149 Kč s DPH.

Balík do ruky, hmotnost do 10 kg: 170 Kč s DPH.

Balík do ruky, hmotnost do 20 kg: 208 Kč s DPH.

Balík do ruky, hmotnost do 30 kg: 240 Kč s DPH.

Balík do ruky, hmotnost do 50 kg: 338 Kč s DPH.

Maximální součet stran je 240 cm, jedna strana max. 180 cm.

Spediční služby:

Zásilky nad 50 kg a nadrozměrné zásilky: 1.290 Kč s DPH.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

V Ostravě dne 24.7.2018.

 

 

Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů.